Kalendář kulturních akcí

Rok 2017

Termín Akce Pořadatel
leden 2017 Koncert Kyjovského komorního orchestru /Domov Hvězda/ Kulturní komise
14.1.2017 Sportovní ples /sál KD/ Sportovní klub
11.2.2017 Ostatky /sál KD/ Hasiči NH
11.3.2017 Dětský karneval /sál KD/ Kulturní komise
Duben 2017 Turnaj ve stolním tenise /sál KD/ Sportovní klub
30.4.2017 Pálení čarodějnic v Nových i ve Starých Hvězdlicích ČSŽ, Sportovní klub, OS SH
červen 2017 Dětský den s programem /hřiště SK/ Kultur. komise, SK, Hasiči NH
červen 2017 Dětský den /Staré Hvězdlice u buněk/ OS SH
červen 2017 VEPŘCUP - turnaj v malé kopané Sportovní klub
4.-6.7.2017 Starohvězdlické hody /náves SH/ Hasiči SH, OS SH
21.-23.7.2017 Hodové slavnosti v Nových Hvězdlicích OS Slovan, SK
srpen 2017 Ukončení prázdnin /myslivecká chata/ Myslivecké sdružení
září 2017 Loučení s létem /Staré Hvězdlice u buněk/ OS SH
září 2017 Turnaj v nohejbale - hřiště Sportovní klub
říjen 2017 Meziuliční turnaj v malé kopané /hřiště/ Sportovní klub
28. říjen 2017 Maškarní bál pro dospělé /sál KD/ OS Slovan
listopad 2017 Dušičková světélka /SH u buněk/ OS SH
listopad 2017 Tradiční setkání seniorů /sál KD/ Kulturní komise
listopad 2017 Sousedské posezení v přísálí KD Hasiči NH
listopad 2017 Rozsvěcení vánočního stromu /náves NH/ Kulturní komise, hasiči NH
listopad 2017 Výroba vánočních ozdob a rozsvícení vánočního stromu ve SH OS SH
16.12.2017 SNĚHULACUP - turnaj v malé kopané /hřiště SK/ Sportovní klub
25.12.2017 Turnaj v nohejbale /tělocvična/ Sportovní klub
31.12.2017 Rozloučení s rokem 2016 /hasička ve SH/ OS SH
31.12.2017 Silvestrovské posezení /sál KD/ Sportovní klub

Kulturní kalendář bude čtvrtletně upřesňován a doplňován.

Zkratky

NH - Nové Hvězdlice
SH - Staré Hvězdlice
OS - občanské sdružení
SK - sportovní klub
ČSŽ - český svaz žen
KD - kulturní dům