Kalendář kulturních akcí

Rok 2023

Termín Akce Pořadatel
1.7.2023 Oslava založení SDH Staré Hvězdlice Hasiči SH
5.7.2023 Starohvězdlické hody / náves SH Hasiči SH
21. - 23.7.2023 Hodové slavnosti v Nových Hvězdlicích OS Slovan, SK
26. srpen 2023 Ukončení prázdnin / koupaliště
srpen 2023 Ukončení prázdnin / myslivecká chata Myslivecké sdružení
září 2023 Loučení s létem / Staré Hvězdlice u buněk OS SH
14. říjen 2023 Burčákový pochod Mutěnice SK
21. říjen 2023 Posezení u cimbálu - sál KD
listopad 2023 Uspávání broučků Hasiči NH
listopad 2023 Dušičková světélka / SH u buněk/ OS SH
10. listopad 2023 Tradiční setkání seniorů /sál KD/ Kulturní komise
18. listopad 2023 Beseda o cestování farnost
listopad 2023 Sousedské posezení Hasiči NH
25. listopad 2023 Rozsvěcení vánočního stromu/náves NH/ Kulturní komise, hasiči NH
prosinec 2023 Rozsvícení vánočního stromu ve SH OS SH
16. prosinec 2023 SNĚHULACUP - turnaj v malé kopané/hřiště SK/ Sportovní klub
30. prosinec 2023 Turnaj v nohejbale / tělocvična/ Sportovní klub

Kulturní kalendář bude čtvrtletně upřesňován a doplňován.

Zkratky

NH - Nové Hvězdlice
SH - Staré Hvězdlice
OS - občanské sdružení
SK - sportovní klub
KD - kulturní dům
KuKo - kulturní komise